MENU
+ NASZA SZKOŁA
+ DOKUMENTY
+ EGZAMIN GIMNAZJALNY
+ OPŁATY
+ OBIADY
+ UBEZPIECZENIE
+ PODSTAWA PROGRAMOWA
+ REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017
+ REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018
+ REKRUTACJA DO KLASY O NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018
+ AKCJE, PROJEKTY
+ PROJEKT: Sejm dzieci i młodzieży
+ PODRĘCZNIKI 2015/2016
+ PODRĘCZNIKI 2016/2017
+ PROJEKTY eTwinning
+ WOLONTARIAT
+ PROJEKT EDUKACYJNY
+ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
+ WYMAGANIA EDUKACYJNE
+ INFORMACJE z PRASY
+ BIAŁA SZKOŁA
+ DYSLEKSJA ROZWOJOWA -KRÓTKI INFORMATOR
+ GIMNASTYKA KOREKCYJNA
+ PRACE UCZNIÓW
BANERY

logo-PEM_male.jpg


eTwinning_male.jpg


zdolni_z_pomorza.jpg


librus.jpg


gosc_gdanski.gif


gosc_gdanski.gif

home.gifWitaj na ZSK im. św. Kazimierza


Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza
ul. Pilotów 1, 80-460 Gdańsk

tel./fax (058) 556-93-35, e-mail:kaziuki@kaziuki.pl

szkola6.jpg

news.gifTen 8 ostatnich newsówDlaczego sieci nie lubią śmieci - autor : Iwona Szeląg 29/09/2016 @ 12:01

Konkurs Dlaczego sieci nie lubią śmieci

Konkurs Dlaczego sieci nie lubią śmieci jest adresowany do uczniów gdańskich szkół podstawowych w wieku 11-13 lat. Tym razem zadaniem uczestników Konkursu będzie przeprowadzenie wywiadu z członkiem rodziny starszego pokolenia (babcia, dziadek, prababcia, pradziadek itp.) na temat naturalnych środków wykorzystywanych kiedyś do czyszczenia różnych powierzchni, wywabiania plam, mycia, itp. Ważne, by wywiad był przygotowany w formie dziennikarskiej (tekst pisany wzbogacony zdjęciami, rysunkami itp.) do publikacji lub jako nagranie audio czy też video.
Prace należy składać do 30 października za pośrednictwem poczty lub osobiście do 28 października do godz.16.00 do siedziby spółki GIWK w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201.


- W wersji do publikacji treść wywiadu powinna być wsparta zdjęciami, rysunkami etc.
- Wywiady pisemne (do publikacji)należy opracować w wersji elektronicznej, wg następujących wytycznych: czcionka Arial rozmiar 11;
interlinia: wielokrotne co 1,15; zdjęcia format maks. 10x15cm rysunki i/lub inne formy graficzne –format dowolny, a następnie wydrukować lub umieścić na dowolnym nośniku pamięci
- Nagrania i filmy można wykonać w dowolny sposób (nawet przy pomocy telefonu komórkowego) i w formacie odpowiednio mp3 lub avi umieścić na dowolnym nośniku pamięci.

Jak przeprowadzić dobry wywiad?
1.Przygotuj wcześniej listę pytań, które chcesz zadać rozmówcy, ale nie trzymaj się ich kurczowo.
2.Zdobądź kluczowe informacje o rozmówcy i wiedzę o temacie, na który macie zamiar rozmawiać. Wykorzystuj tę wiedzę w trakcie rozmowy. (np. przypomnij sobie ile lat ma twoja babcia/dziadek? w jakich czasach się urodził/urodziła? dorastał/dorastała?  zaczął/zaczęła prowadzić gospodarstwo domowe?; jak wyglądało wtedy życie?; co było dostępne, a co nie? itd.).
3.Pozwól rozmowie toczyć się w swobodny naturalny sposób. Pozwól rozmówcy wypowiedzieć się nawet w kwestiach, których wcześniej nie zaplanowałeś/nie zaplanowałaś. Staraj się płynnie wracać do tematów (pytań) z twojej listy.
4.Nawiązuj do poprzednich wypowiedzi rozmówcy. Nie urywaj zagadnień, tylko płynnie przechodź z jednego do drugiego.
5.Zadawaj pytania otwarte, czyli takie, na które nie można odpowiedzieć krótko: „tak” lub „nie”.
Przykłady pytań otwartych: Jak wyobrażasz sobie ...?
W jaki sposób..?
Co zwykle robisz, aby.. ?
Jak wyglądał kiedyś ...?
6.Staraj się, aby pytania nie były zbyt długie, zawiłe i skomplikowane (aby nie dotyczyły kilku zagadnień na raz).
Złe pytanie: Czy twoim zdaniem kiedyś gospodynie domowe lepiej radziły sobie z tym problemem a może miały jakiś złoty sposób na takie sytuacje? Jeśli tak, jaki to był sposób?
7.Unikaj pytań zawierających sugestię (podpowiadających odpowiedź) Złe pytanie: Czy dla ciebie, tak jak dla wielu innych gospodyń najlepszym środkiem do Czyszczenia było szare mydło?
8.Zachęcaj rozmówcę, by się rozgadał. By opowiedział Ci jakąś ciekawą historię, anegdotę, która ubarwi twój wywiad. Prowokuj rozmówcę do zwierzeń i wyrażania opinii. Rób to jednak w sposób nie nachalny i grzeczny.
9.Szanuj opinie i poglądy rozmówcy, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzasz. Staraj się być obiektywny/obiektywna. Unikaj zdecydowanego wyrażania własnych opinii.
10.Zakończ wywiad pytaniem ogólnym, dotyczącym sedna sprawy, o której rozmawiacie. Będzie to ciekawa puenta rozmowy.
11.Miej na uwadze, że wywiad będą czytać/słuchać/oglądać inni. Nie jest to wyłącznie prywatna rozmowa.
12.Podziękuj rozmówcy za poświęcony czas.

.../...


Bęc jabłkiem w głowę - autor : Iwona Szeląg 28/09/2016 @ 14:19

Regulamin konkursu
Bęc jabłkiem w głowę1. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Partnerem jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  IV-VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z Gdańska, Gdyni i Sopotu, Gmin Pruszcz Gdański, Rumia i Kolbudy.

2. Uczniowie pracują wyłącznie w grupach 2 lub 3-osobowych. Zadaniem uczestników konkursu jest wybór zagadnienia z załączonej listy propozycji oraz zilustrowanie go eksperymentem, pokazem itp. Uczestnicy samodzielnie przygotowują i przeprowadzają doświadczenia oraz wyciągają wnioski. Jeden zespół jest koordynowany przez jednego nauczyciela.

3. Każdy zespół przygotowuje dokumentację zadania (max. 1 strona w formacie A4) zawierającą krótki opis doświadczeń i obserwacji oraz wnioski i źródła informacji.
Uwaga: w eksperymentach nie wolno używać substancji niebezpiecznych – żrących, łatwopalnych…

4. Szkołę może reprezentować do 3 zespołów. Wyboru zespołów dokonuje nauczyciel podczas wstępnych eliminacji szkolnych. Informację o wyborze zespołów prosimy przesłać na załączonej karcie zgłoszenia do 04 listopada 2016 r.

5. Półfinałowe prezentacje prac szkół odbędą się w okresie 15 listopada 2016 – 17 marca 2017 r.
w siedzibie CIEE oraz w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Dokładny termin prezentacji będzie uzgodniony z nauczycielem prowadzącym. W tym celu nauczyciel proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą odpowiedzialną za konkurs. Podczas prezentacji uczestnicy zademonstrują („na żywo!”) swoje prace komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów. Komisja oceniać będzie poprawność i atrakcyjność przeprowadzanych eksperymentów (obserwacji), dokumentację oraz sposób prezentacji zadania a także dostosowanie przekazywanych treści do wieku.

6. Finał konkursu odbędzie się w marcu lub na początku kwietnia 2017 r. Dokładny termin finału zostanie podany do wiadomości po zakończeniu prezentacji półfinałowych. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników i opiekunów zespołów biorących udział w finale konkursu.


Zagadnienia konkursowe XVI edycji „Bęc jabłkiem w głowę”

1. Ekspansja życia, czyli sposoby rozmnażania roślin.
2. Z rozważań nie tylko filozoficznych - czego rośliny potrzebują do życia?
3. Czy potrzeba ruchu jest tylko domeną zwierząt? Do jakich ruchów zdolne są rośliny?
4. Stwórz prosty klucz do oznaczenia wybranego gatunku rośliny.
5. Siła kiełkowania.
6. Obcy w moim mieście (rozważania o gatunkach inwazyjnych).
7. Naturalna paleta barw, naturalne barwniki, pigmenty, przebarwienia….
8. Obieg wody w przyrodzie. Siła cykliczności.
9. Kropla życia, życie w kropli – potęga wody.
10. Niezliczone możliwości wody! Właściwości fizyko-chemiczne wody.
11. Czy w skutek kwaśnych deszczy będzie zwiększona liczba łysiejących ludzi? Przyczyny i skutki kwaśnego deszczu całkiem na poważnie.
12. Jak napić się wody z kałuży? Terenowe uzdatnianie wody.
13. Temat rzeka… Dlaczego rzeka nie płynie prosto?
14. Zaprojektuj model oczyszczalni ścieków z materiałów codziennego użytku i zademonstruj jak działa.
15. Zbuduj własną stację meteorologiczną. Zademonstruj, jak działa.
16. ! Przykazania świadomego konsumenta. Zaprojektuj i wykonaj ekologiczną siatkę, wykorzystując dostępne materiały. Zaproponuj kampanię reklamową promującą jej używanie.
17. Świat wokół nas pełen jest mikroorganizmów. Wykaż ich obecność w twoim otoczeniu.
18. ! Zaprojektuj miasto według koncepcji zrównoważonego rozwoju.
19. ! Jak człowiek ukradł patent na skrzydło od zwierząt? Odwieczne marzenia o lataniu…
20. Przedstaw wpływ zanieczyszczeń na organizmy żywe.
21. Bioindykatory w mieście? Jakie dzięki nim możemy otrzymać informacje? Weź aparat, rusz w teren, zbierz przykłady i ciekawie je zaprezentuj.
22. Działanie naturalnych antybiotyków - projekt doświadczenia.
23. Obieg materii w przyrodzie. Zaprojektuj domowy kompostownik.
24. ! Zaprojektuj „zielony” dom.
25. Skąd się biorą pory roku?
26. ! Odnawialne źródła energii. Chwilowa moda czy szansa na wykorzystanie „zielonego” potencjału Ziemi?
27. Postaw na kreatywność – stwórz własny temat.

Tematy z wykrzyknikami są najczęściej wybieranymi zagadnieniami – wybierając ten temat miejcie świadomość większej konkurencji pomiędzy innymi uczestnikami!


.../...


VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - autor : Joanna Kozłowska 27/09/2016 @ 14:22

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

27.09.2015 uczniowie klasy czwartej udali się do Centrum Hewelianum na niecodzienny egzamin -egzamin z tabliczki mnożenia.

Uczniowie przypomnieli sobie tabliczkę mnożenia i w nagrodę za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu otrzymali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Po egzaminie czwartoklasiści eksperymentowali na interaktywnej wystawie "Łamigłówka".

tabliczka1.JPGtabliczka2.JPG

Zapisy na obiady - autor : Sekretariat 26/09/2016 @ 08:21

ZAPISY NA OBIADY
PAŹDZIERNIK 2016


Zapisy na obiady na miesiąc październik
będą przyjmowane w dniach 29 i 30.09.2016 r.
w godz.: 7.45 – 9.30 i 13.00 – 15.30
w sekretariacie szkoły.

Program FLEX - autor : Admin 20/09/2016 @ 14:52

Program FLEX w roku szkolnym 2017/2018


W imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zwracamy się z prośbą o przekazanie uczniom informacji o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2017/2018. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.


Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 24 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 25 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.


W poprzedniej edycji Programu FLEX otrzymaliśmy ponad 1300 zgłoszeń. Po długiej rekrutacji 30 polskich uczniów otrzymało szansę wyjazdu do USA. Nasi stypendyści mieszkają w różnych stanach: od Kalifornii po Północna Karolinę, od Teksasu po Północną Dakotę. Chodzą do różnych szkół średnich, biorą udział w zawodach sportowych, udzielają się w wolontariacie. Ten rok będzie dla nich niezapomniany. Na naszym profilu FLEX Poland można śledzić ich losy.

 

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

• Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
• Miesięczne stypendium na własne wydatki
• Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
• Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
• Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
• Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

 

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:

• ma polskie obywatelstwo;

• urodził się między 01.01.2000 a 31.12.2001;

• zna język angielski w stopniu komunikatywnym;

• spełnia wymogi dot. uzyskania  wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA


więcej informacji: TUTAJ

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online: http://ais.americancouncils.org/flex

.../...


Terminy egzaminu gimnazjalnego - autor : Dyrekcja 20/09/2016 @ 14:37

terminy_gimnazjum.jpg


Konkursy - autor : Magda Puzyn 20/09/2016 @ 14:21

Uczniów klas IV-VI i gimnazjum zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach

„Z ortografią na co dzień” i „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.

Chętni mogą zgłaszać się do swoich nauczycieli języka polskiego do 28 września 2016 r.


Regulaminy konkursów tutaj:

http://www.poprawnapolszczyzna.pl/display/download/REGULAMIN_POPRAWNA_POLSZCZYZNA_2016.pdf

http://www.poprawnapolszczyzna.pl/display/download/REGULAMIN_ORTOGRAFIA_2016.pdf

Zaplanuj z głową swoją przyszłość edukacyjno - zawodową - autor : Admin 17/09/2016 @ 14:57

plakat_rodzice.jpg

KALENDARZ

KONKURSY
KONKURSY
GALERIA
 WRZESIEŃ 2015
 PAŹDZIERNIK 2015
 LISTOPAD 2015
 GRUDZIEŃ 2015
 STYCZEŃ 2016
 LUTY 2016
 MARZEC 2016
 KWIECIEŃ 2016
 MAJ 2016
 CZERWIEC 2016
 WRZESIEŃ 2016
LICZNIK

   odwiedzający

   odwiedzających online

SZUKAJ
^ Góra ^

Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza w Gdańsku 2015

  Site powered by GuppY v4.5.18 Š 2004-2005 - CeCILL Free License