MENU
+ NASZA SZKOŁA
+ DOKUMENTY
+ EGZAMIN GIMNAZJALNY
+ OBIADY
+ UBEZPIECZENIE
+ PODSTAWA PROGRAMOWA
+ REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017
+ REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018
+ REKRUTACJA DO KLASY O NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018
+ AKCJE, PROJEKTY
+ PROJEKT: Sejm dzieci i młodzieży
+ PODRĘCZNIKI 2016/2017
+ PROJEKTY eTwinning
+ WOLONTARIAT
+ PROJEKT EDUKACYJNY
+ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
+ WYMAGANIA EDUKACYJNE
+ INFORMACJE z PRASY
+ BIAŁA SZKOŁA
+ DYSLEKSJA ROZWOJOWA -KRÓTKI INFORMATOR
+ GIMNASTYKA KOREKCYJNA
+ PRACE UCZNIÓW
BANERY

logo-PEM_male.jpg


eTwinning_male.jpg


zdolni_z_pomorza.jpg


librus.jpg


gosc_gdanski.gif


gosc_gdanski.gif

home.gifWitaj na ZSK im. św. Kazimierza


Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza
ul. Pilotów 1, 80-460 Gdańsk

tel./fax (058) 556-93-35, e-mail:kaziuki@kaziuki.pl

szkola6.jpg

news.gifTen 8 ostatnich newsówZapisy na obiady - autor : Sekretariat 24/10/2016 @ 14:40

ZAPISY NA OBIADY
LISTOPAD 2016


Zapisy na obiady na miesiąc listopad
będą przyjmowane w dniach 27 i 28.10.2016 r.
w godz.: 7.45 – 9.30 i 13.00 – 15.30
w sekretariacie szkoły.

Jednorazowe Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska - autor : Sekretariat 18/10/2016 @ 14:05

Jednorazowe Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska
przyznane uczniom szczególnie uzdolnionym
za rok szkolny 2015/2016Szkoła Podstawowa
•     Anna Andruszkiewicz
•     Antonina Jaśkiewicz
•     Julia Oskarbska
•     Julia Poćwiardowska
•     Cyprian Skrzypiński
•     Aleksander Wójcik
•     Julia Bajerska
•     Kasper Chybczyński
•     Weronika Gut
•     Wiktoria Lis
•     Hanna Trawicka
•     Jowita Żywluk

Gimnazjum
•     Dominika Drela
•     Julia Liszewska
•     Jakub Maniecki
•     Katarzyna Merchut
•     Małgorzata Skrzypińska
•     Zuzanna Śliwska
•     Karina Wodyńska
•     Marta Buchajewicz
•     Magdalena Budzyńska
•     Zuzanna Dąbrowska
•     Karol Gwozdz
•     Luiza Stadnik
•     Łukasz Szarecki
•     Adrian Thrun
•     Kinga Bąkowska

Nagrody pieniężne są do odebrania w sekretariacie szkoły.

Serdecznie gratulujemy !

.../...


Liga Matematyczna - autor : Joanna Kozłowska 17/10/2016 @ 20:13

XVI LIGA MATEMATYCZNA im. Zdzisława Matuskiego

Już po raz szesnasty Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji LIGI MATEMATYCZNEJ im. Zdzisława Matuskiego, konkursu dla wytrwałych, zdolnych miłośników królowej nauk – MATEMATYKI.
Wszystkich, którzy chcą sprawdzić, jak wielką przyjemność daje rozwiązywanie ciekawych zadań i intrygujących zagadek logicznych, chcą spędzić czas twórczo, rozwijać intuicję matematyczną, zachęcamy do szlachetnej rywalizacji.

Przygotowaliśmy już pierwszy zestaw zadań domowych.
Rozwiązania prosimy przesłać do 15 LISTOPADA na adres:

Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 SŁUPSK
z dopiskiem „LIGA MATEMATYCZNA”


Zadania dla Szkoły Podstawowej

Zadania dla Gimnazjum


Prosimy o przesłanie wraz z zadaniami podpisanego oświadczenia
OŚWIADCZENIE

.../...


Wspomnienia absolwentów - autor : Admin 17/10/2016 @ 07:17

"Kiedy odchodziłam z kaziuków jako absolwentka, nie spodziewałam się tego, że aż tak bardzo będzie mi brakowało kameralnej atmosfery, której na próżno szukać w liceum. Zmiana szkoły wymusiła na mnie większą samodzielność, zwłaszcza że wiązało się to również z poznaniem zupełnie nowych ludzi. Teraz pozostało mi tylko wspomnienie tego, że miałam przyjemność bycia częścią kaziukowej społeczności. Jednocześnie mam pewność, że zawsze jesteśmy tam mile widziani."
Karina Wodyńska, absolwentka 3gA
absolwenci.jpg

Dzień Nauczyciela - autor : Hanna Trawicka kl.1gA 17/10/2016 @ 07:14

DZIEŃ NAUCZYCIELA

14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. Po uroczystej Mszy Świętej obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez samorząd szkolny. Następnie uczniowie klasy I a oraz I m gimnazjum spotkały się z koordynatorem wolontariatu w hospicjum. Potem uczniowie wybrali się na wspólne wyjście na kręgielnię. Świetnie się bawiliśmy. To był naprawdę udany dzień i na pewno będziemy go miło wspominać.

dzien_nauczyciela.jpg kregle.jpg

Matematyka w obiektywie - autor : Joanna Kozłowska 13/10/2016 @ 12:46


Zapraszamy do udziału i do promowania VII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego "Matematyka w obiektywie".

Konkurs organizowany corocznie przez Uniwersytet Szczeciński jest bezpłatny i powszechny, łączy świat kultury wizualnej z nauką, popularyzuje i rozwija wiedzę i kulturę matematyczną, przełamuje bariery przed matematyką.

Termin zgłoszeń:31.10.2016 godz. 23:59

Uczestnicy: 2 grupy wiekowe (do i powyżej 20 roku życia). Aby wziąć udział w konkursie trzeba się zgłosić na www.mwo.usz.edu.pl, podać swoje konto e-mailowe, poczekać na link aktywacyjny. Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia (max 6 szt.) proszę wysyłać wraz z tytułami i opisami poprzez formularz elektroniczny).

Ambasadorowie: osoby, które pomagają innym w udziale. Logują się na stronie konkursu i podają swoje dane i nazwiska podopiecznych, których zachęcili do Matematyki w obiektywie.

ZAPRASZAMY

.../...


Archimedes.Plus - autor : Joanna Kozłowska 05/10/2016 @ 13:58

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS

Dnia 7 listopada 2016 roku odbędzie się
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS
26 edycja

Zapraszamy do sprawdzonej formy testów, która poprzez ducha olimpijskiej rywalizacji stanie się sposobem podnoszenia matematycznych umiejętności.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń od klasy 3 szkoły podstawowej do gimnazjum, który wpłaci nauczycielowi matematyki
8,80  zł do 14 października 2016 roku.

Przygotowanie do konkursu i obiektywna ocena na tle innych szkół w Polsce pozwoli poznać poziom wiedzy uczniów. '

ZAPRASZAMY
nauczyciele matematyki

Moje miasto … i mój region za 100 lat - autor : Admin 04/10/2016 @ 19:47


 
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Moje miasto … i mój region za 100 lat

 

Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskiej edycji konkursu „Moje miasto … i mój region za 100 lat” adresowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cele konkursu:

Øpromowanie miast i regionów Polski,

Økształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca na Ziemi - swojej „ małej ojczyzny”,

Økształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie przyszłości miastai regionu,

Ø zachęcenie do podejmowania twórczych działań,

Ø umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników,

Ørozbudzanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

Øpropagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego regionu,

Økształtowanie świadomego, nowoczesnego patriotyzmu jako drogi zaczynającej się od patriotyzmu lokalnego i miłości do swojego miasta i regionu,

Økształtowanie aktywnej postawy współczesnego człowieka- uczestnika i współtwórcy dnia codziennego i przyszłości wspólnoty lokalnej i regionalnej.

Warunki uczestnictwa:

F W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących grupach wiekowych i kategoriach:

  • KATEGORIA: PRACA PLASTYCZNA

- dzieci przedszkolne (3 - 4 lat)

- dzieci przedszkolne (5 – 6 lat)

- uczniowie klas I – III (7 – 9 lat)

  • KATEGORIA: PRACA LITERACKA

- uczniowie klas IV – VI szkoła podstawowa

  • KATEGORIA: INFORMATYKA lub FOTOGRAFIA

- uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

F Wymagania merytoryczno-formalne w obrębie poszczególnych kategorii:

- plastycznej

Temat: Moje miasto… imój i region za 100 lat

Forma pracy: praca plastyczna wykonana dowolną techniką, w formacie A-3, nie dopuszcza się prac przestrzennych, oraz prac wykonanych z nietrwałych materiałów (kasze, makarony, ziarno, itp.).

 - literackiej

Temat: Moje miasto… i mój region za 100 lat

Forma pracy: praca prozą (dowolny gatunek epicki/twórcza forma wypowiedzi) lub praca poetycka (dowolny gatunek liryczny). Prace prozą i poetyckie będą oceniane odrębnie. Nagrody zostaną przyznane w obu podkategoriach: epickiej i lirycznej.

- informatyczna/fotograficzna

Temat: Moje miasto i ja

Forma pracy: krótki (maksymalnie 10 minutowy) film, fotografia ( w formacie 10x15 lub 13x18) lub cykl pojedynczych zdjęć bądź prezentacja multimedialna przygotowana w Microsoft Power Point lub Prezi dotycząca postaci, miejsca dla autora będącą ważną lub zasłużoną dla miasta/regionu. Praca może stanowić plakat lub album. Do każdej pracy powinna być dołączona pisemna zgoda bohatera zdjęcia, cyklu zdjęć lub prezentacji do wykorzystywania jego wizerunku (wzór w załączeniu do niniejszego regulaminu). W przypadku osoby pełno letniej to ona podpisuje zgodę. Jeżeli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat, zgodę podpisują opiekunowie prawni.

Nie dopuszcza się prac przygotowywanych zbiorowo.

Każda praca powinna posiadać dołączony opis zawierający:

- imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasę, dokładną nazwę szkoły wraz z kodem pocztowym, telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Oraz załączona zgoda o wykorzystaniu wizerunku.

Liczba prac przesłanych do konkursu przez poszczególne placówki jest nieograniczona

Prace konkursowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do dnia 06.11.2016 r. na adres szkoły z dopiskiem: Konkurs „Moje miasto … i mój region za 100 lat” do sekretariatu szkoły w siedzibie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A, 15-687 Białystok.

Nagrody i wyróżnienia:

Laureaci konkursu we wszystkich kategoriach merytorycznych i grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie listy gratulacyjne.

O terminie uroczystości finałowej nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Osób nie będących laureatami Konkursu nie powiadamiamy.

UWAGI IINFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Prosimy nie oprawiać prac plastycznych oraz fotografii.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora przedsięwzięcia.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac konkursowych podczas transportu.

Nie pokrywamy kosztów przyjazdu i pobytu osobom zaproszonym na uroczystość finałową.

Kontakt: Marcin Łazarczyk 509 285 741

Agnieszka Mazerska 530 344 499

Katarzyna Zawojska 602 173 998

e - mail: marcin86lazarczyk@gmail.com

.../...


KALENDARZ

KONKURSY
KONKURSY KURATORYJNE MARATON CZYTELNICZY KONKURSY
GALERIA
 WRZESIEŃ 2016
 PAŹDZIERNIK 2016
LICZNIK

   odwiedzający

   odwiedzających online

SZUKAJ
^ Góra ^

Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza w Gdańsku 2015

  Site powered by GuppY v4.5.18 Š 2004-2005 - CeCILL Free License